Informacja

Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Doradca 2 2017

W poprzednich wydaniach „Doradcy” dużo miejsca poświęciliśmy zmianom w przepisach, a zwłaszcza kolejnej nowelizacji VAT i nowym obowiązkom dotyczącym JPK VAT, które nadal budzą wiele wąt [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

„Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy” (wykład + ćwiczenia)

 

Szkolenie które odbędzie się 6 kwietnia 2018 (piatek) od godz. 9:00 do ok. 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu prawa pracy, doświadczony praktyk i wykładowca.

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Zagadnienia omawiane są w dwóch etapach:

- I etap - zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami prawnymi związanymi
z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych
wynikających ze stosunku pracy

- II etap – praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy w trakcie I etapu poprzez jej zastosowanie
przy rozwiązywaniu kazusów

I.              Ochrona wynagrodzenia za pracę

1.    Termin, sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę

2.    Zasady udostępniania dokumentacji, na podstawie której dokonano naliczenia i wypłacenia
świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy

3.    Odliczenia z wynagrodzenia za pracę

4. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku
pracy

- potrącenia obligatoryjne – zasady dokonywania

- potrącenia fakultatywne – zasady dokonywania

- maksymalna kwota potrąceń – omówienie instytucji

- kwota wolna od potrąceń i potrącenie z jej wysokości – mówienie instytucji

 

II. Obowiązki pracodawcy przy egzekucji sądowej z wynagrodzenia pracownika

- omówienie obowiązków wynikających z kodeksu postępowania cywilnego

 

III. Egzekucja ze świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych

1. wartość jakich świadczeń socjalnych podlega egzekucji i potrąceniu z wynagrodzenia za
pracę

2. wartość jakich świadczeń socjalnych podlega wyłączeniu z egzekucji i potrąceniu z
wynagrodzenia za pracę

 

IV. Wynagrodzenie za czas choroby

 

  1. Zasady ustalenia prawa do przedmiotowego świadczenia

  2. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby

  3. Składniki wchodzące do podstawy wymiaru oraz wyłączenia z podstawy wymiaru

  4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za czas choroby

  5. Niezdolność do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, wychowawczego

 

V. Wynagrodzenie pracownika nieobecnego w pracy z innych przyczyn niż choroba

 

VI. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

  1. Zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia

- wynagrodzenie ustalone w składnikach stałych

- wynagrodzenie ustalone w składnikach zmiennych

- wynagrodzenie ustalone w składnikach stałych i zmiennych

- Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ?

 

VI. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  1. Zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia

- wynagrodzenie ustalone w składnikach stałych

- wynagrodzenie ustalone w składnikach zmiennych

- wynagrodzenie ustalone w składnikach stałych i zmiennych

- jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ?

- jak obliczyć wskaźnik urlopowy ?

 

VII. Zasady naliczanie odprawy rentowej, emerytalnej oraz innych odpraw

 

VIII. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów związanych z wynagrodzeniem za pracę
i innych świadczeń pieniężnych

 

IX. Praktyczne podsumowanie zdobytej wiedzy czyli czy potrafię ?

- prawidłowo ustalić wynagrodzenie za pracę za niepełny miesiąc kalendarzowy

- alimenty, inne należności dochodzone na podstawie tytułów wykonawczych, zaliczki
pieniężne. Sprawdź czy potrafisz prawidłowo dokonać potrąceń z różnych podstaw
wymiaru ?

- choroba, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny w trakcie jednego miesiąca.
Sprawdź czy potrafisz naliczyć wynagrodzenie za taki miesiąc ?

- wynagrodzenie za czas choroby. Liczymy na stanach faktycznych

- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sprawdzenie wiedzy w trakcie
praktycznych naliczeń.


Karta zgłoszenia

 

 

 


 

 

 

 

Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 dla członków opłacających na bieżąco składki i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia  otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 
„Rozliczanie eksportu i importu w ujęciu prawa celnego i podatkowego w kontekście ustawy VAT i przepisów celnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o konieczności zmiany daty szkolenia z 12 kwietnia 2018 r. na 10 maja 2018 r. (czwartek). Osoby, które przesłały kartę zgłoszenia uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności w nowym terminie względnie przesłanie rezygnacji. Za zaistniałą zmianę serdecznie przepraszamy.

„Rozliczanie eksportu i importu w ujęciu prawa celnego i podatkowego w kontekście ustawy VAT i przepisów celnych” ,

które poprowadzi Roman Andrzejewski – ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych (staż 16 lat) do niedawna Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa . Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor prac z zakresu handlu zagranicznego oraz przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym DA ADAM’s w Poznaniu, ul. Matejki 62 w godz.9:00 do ok. 14:30.

Celem spotkania jest przyswojenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji eksportu i importu krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Podstawowym celem jest omówienie najczęściej spotykanych problemów podatników w rozliczeniach z urzędem skarbowym, jakie pojawiły się po zmianie przepisów unijnych i krajowych. Ważnym aspektem szkolenia jest porównanie transakcji z krajami trzecimi w ujęciu VAT i cła szczególnie po reformie KAS od 2017 r.

Korzyści:

- zapoznanie uczestników z korzystnymi zmianami i instytucjami prawnymi jakie pojawiły się w polskim ustawodawstwie od 2016 i 2017 r. na wzór przepisów unijnych,

- uczestnik zdobywa unikalną wiedzę dotyczącą problematyki odprawy towarów poza granicami kraju – jakie dokumenty potwierdzają eksport poza granicami kraju oprócz IE599

- ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami trzecimi,

- zrozumienie kłopotliwych obszarów z których rozlicza podatnika fiskus,

- zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku.

PROGRAM:

1. Eksport w ujęciu podatkowym i celnym

* pojęcie eksportu pośredniego i bezpośredniego obrocie dwustronnym i w transakcjach łańcuchowych
* obszar podatkowy i celny w rozliczaniu transakcji eksportowych
* specyfika powstania obowiązku podatkowego i jego charakter prawny
* odprawa towarów poza granicami kraju – problematyka właściwości miejscowej,
* warunki i terminy zastosowania stawki 0% i ich konsekwencje fiskalne,
* zaliczka w eksporcie towarów,
* reklamacje i zwroty towarów, obniżanie ceny, wymiana towarów na niewadliwy,
* wywóz próbek o niewielkiej wartości,
* usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów,
* problemy dokumentowania eksportu towarów (najważniejsze elementy dokumentu potwierdzającego eksport czyli na co zwrócić szczególną uwagę pod katem zastosowania stawki 0% w eksporcie, potwierdzenie dokumentu przez urząd celny postępowanie w sytuacji zaginięcia dokumentów celnych itp.)
* dokumentowanie eksportu towarów poza granicami Polski i UE, gdy odprawa następuje w innym kraju.
* najnowsze orzecznictwo – dokumentowanie eksportu pośredniego i bezpośredniego

2. Import w ujęciu podatkowym i celnym

* zasady poboru VAT w imporcie towarów
* instytucja importu towaru w świetle norm celnych,
* dokumentowanie importu towarów,
* reklamacje, nadwyżki, niedobory w imporcie towarów oraz wymiana towaru na niewadliwy i naprawa
* podstawowe ustalanie podstawy opodatkowania w transakcjach prostych i złożonych na tle dokumentu celnego
* usługa razem czy osobno w imporcie towarów, czyli zwiększenie wartości celnej importowanego towaru
* zaliczka w imporcie towarów,
* miejsce powstania obowiązku podatkowego na tle odpraw w kraju i poza granicami
* termin wykonania zobowiązania podatkowego i ułatwienia płatnicze

3. Transakcje łańcuchowe i trójstronne

* prawidłowość rozliczania transakcji pod kątem zgodności z polskimi organami podatkowymi
* import czy WNT,
* eksport czy WDT,
* transakcje których nie rozliczamy w kraju (na podstawie życiowych doświadczeń podatników).

4. Rola, zadania i odpowiedzialność Agencji Celnych obsługujących podmioty na terenie kraju – czyli uproszczenia w rozliczaniu transakcji

5. Rola Przedstawiciela Fiskalnego obsługującego m.in. polskie firmy na terenie UE oraz zasady jak radzić sobie w urzędach celnych poza terytorium Polski np. towar zakupiony w Chinach dociera do Niemiec potem jedzie do Polski – reguły postępowania.

6. Przedstawiciel podatkowy na terenie Polski – zasady stosowane na terytorium Polski

7. Zapowiedzi kolejnych zmian przepisów w prawie celnym oraz kierunek zmian w ustawie o VAT.

* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł dla członków opłacających na bieżąco składki członkowskie oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać do 30 kwietnia 2018r. w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Dokonując przelewu należy podać datę szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

* * * * * * * * * *

 

 

Karta zgłoszenia

 


Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

„Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy” (wykład + ćwiczenia)
01/01/2018
article thumbnail

  Szkolenie które odbędzie się 6 kwietnia 2018 (piatek) od godz. 9:00 do ok. 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu. Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu  [ ... ]


„Rozliczanie eksportu i importu w ujęciu prawa celnego i podatkowego w kontekście ustawy VAT i przepisów celnych
01/01/2018
article thumbnail

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o konieczności zmiany daty szkolenia z 12 kwietnia 2018 r. na 10 maja 2018 r. (czwartek). Osoby, które przesłały kartę zgłoszenia uprzejmie prosimy o [ ... ]


home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 intermedialna.pl