Informacja

VII Konferencja Stowarzyszeń Podatkowych, 6-8 10 2017, Hotel Lambert-Ustronie Morskie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić wszystkich członków i sympatyków na  VII Konferencję Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Poda [ ... ]


Doradca 1 2017

Szanowni Czytelnicy, zapraszając do lektury pierwszego w tym roku wydania kwartalnika „Doradca”, pragniemy Państwu zasygnalizować ważne zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązy [ ... ]


Doradca nr 4 2016

Szanowni Czytelnicy, przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie swojej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają nas w najbliższym czasie. Tym razem początek [ ... ]


Other Articles

Newsletter

Newsletter


Podatek VAT 2017 – Sprzedaż w obrocie zagranicznym

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 14 listopada 2017 (wtorek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

Szkolenie przeprowadzane w formie warsztatów nie jest prowadzone od podstaw, a zatem osoby początkujące powinny wybrać kurs 4 modułowy weekendowy.

CEL SZKOLENIA: Sprzedaż dla kontrahentów zagranicznych jest premiowana w obrocie preferencyjną, - zerową lub nie podlegającą stawką VAT. Jest to jeden z najbardziej ulubionych obszarów kontroli organów podatkowych. Coraz częściej zmieniają się wytyczne US i MF odnośnie dowodów, jakie powinien posiadać podatnik, w celu udowodnienia, że przysługuje mu stawka 0%. Warto zapoznać się z nowymi na 2017 r. wytycznymi, które wykreowała linia orzecznicza polskich sądów oraz orzecznictwo ETS.

PROGRAM :

1. Sprzedaż towarów do kontrahentów unijnych – warsztaty praktyczne

- zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT

- przemieszczanie towarów po krajach UE

- data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT

- problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych

- terminy wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż do UE

- ustalanie ceny transakcji – podstawa opodatkowania

- rozliczanie i dokumentowanie korekt sprzedaży do kontrahentów UE

- stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta

- reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

- obniżenie ceny, wymiana towaru na niewadliwy, ● naprawa towarów, zwrot wywiezionego towaru

- braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej

- kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT

- nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości

- sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE

- transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi

- TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE w sprzedaży

2. Eksport towarów do kontrahentów zagranicznych – warsztaty praktyczne

- poprawna kwalifikacja transakcji - kalkulacja ceny transakcji towarowych w transakcjach zagranicznych

- rozróżnienie transakcji: WDT - eksport,

- stawka 0% VAT w eksporcie - konsekwencje finansowe w firmie

- warunki dostawy INCOTERMS a stawka 0% w eksporcie

- dokumentacja potwierdzająca eksport towarów

- FAKTURA VAT w rozliczeniach zagranicznych - obowiązkowe elementy w dokumentacji

- termin zakończenia transakcji - wpływ na opodatkowanie i wartość realną transakcji

- dane sprzedawcy i kupującego wymagane do przeprowadzenia transakcji i ich wpływ na cenę sprzedawanego i kupowanego towaru,

- rozliczanie zaliczek w eksporcie towarów

- korygowanie eksportu towarów

- usługi pomocnicze do eksportu towarów – rozliczanie, dokumentowanie

3. Dostawa towarów poza terytorium kraju – kontrowersje poz. 11 w VAT-7 w ujęciu praktycznym

- jakie dostawy towarów stanowią dostawę dla której podatnikiem jest nabywca

- dostawa z montażem – zasady rozliczania i dokumentowania

- fakturowanie dostawy dla której podatnikiem jest nabywca

- termin rozliczania dostawy nie podlegającej opodatkowaniu na terytorium PL

- zaliczki w dostawie towarów poza terytorium polski

- rozliczenie transakcji niepodlegających opodatkowaniu w deklaracjach podatkowych

4. Świadczenie usług zagranicznych – zasady rozliczania (warsztaty praktyczne)

- zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi niepodlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych

- problematyka rejestracji do systemu VIES – obowiązki podatnika VAT

- dokumentacja usług zagranicznych

- podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,

- pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług

- pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania, pojęcie zwykłego miejsca pobytu

- stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

- miejsce świadczenia a miejsce opodatkowania

- zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

- szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników

- usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

- moment powstania obowiązku podatkowego

5. WAŻNE ! Podobieństwa i różnice – porównanie rozliczania sprzedaży zagranicznej

- terminy rozliczania – obowiązek podatkowy

- kursy walut

- rozliczanie zaliczek

- dokumentowanie transakcji dla kontrahenta

- sposób dokumentowania i ewidencjonowania w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 
Podatek VAT 2017 – Zakupy w obrocie zagranicznym

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 15 listopada 2017 (środa) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

Szkolenie przeprowadzane w formie warsztatów nie jest prowadzone od podstaw, a zatem osoby początkujące powinny wybrać kurs 4 modułowy weekendowy.

CEL:

Zakup od kontrahentów zagranicznych jest transakcją neutralną, która coraz częściej jest kontrolowana przez organy podatkowe. WNT, IMPORT USŁUG oraz import towarów są ulubionymi obszarami kontroli organów podatkowych. Coraz częściej zmieniają się wytyczne US i MF odnośnie dowodów, jakie powinien posiadać podatnik, w celu udowodnienia, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warto zapoznać się z nowymi wytycznymi na 2017 r., które wykreowała linia orzecznicza polskich sądów oraz orzecznictwo ETS.

PROGRAM:

1. Zakup towarów od kontrahentów unijnych – warsztaty praktyczne

- zakres wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyłączenia i transakcje zrównane z WNT

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

- miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – schematy opodatkowania

- przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL

- nieodpłatna dostawa z innego kraju UE, darowizna z kraju UE a WNT

- obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

- podatek naliczony i terminy odliczania w WNT

- faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki

- podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania

- WNT a podatek VAT zapłacony za granicą

- rabaty a podstawa opodatkowania WNT, upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania

- dowód wewnętrzny, puste faktury w WNT, korekty WNT

- przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

- braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego

- późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT

- paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE

- TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE w zakupie

- koniec neutralności VAT w WNT – nowe zasady 2017

2. Import usług – warsztaty praktyczne

- zakres importu usług – kontrahenci unijni i z krajów trzecich

- odliczenie VAT z tytułu importu usług

- import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT

- import usług a zwolnienie podmiotowe

- reklamacje w imporcie usług

- dokumentowanie w imporcie usług

- termin rozliczenia czyli moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

- import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju

- usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru

- usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT

- pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.

- rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011

- podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika

- podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji

- podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji

- usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania

- siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT

- stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT

- zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług

3. Nabycie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca - warsztaty praktyczne

- jakie nabycia towarów stanowią dostawę dla której podatnikiem jest nabywca

- nabycie z montażem – zasady rozliczania i dokumentowania

- fakturowanie po stronie nabywcy dostawy dla której podatnikiem jest nabywca

- termin rozliczania po stronie nabywcy dostawy nie podlegającej opodatkowaniu na terytorium PL

- zaliczki rozliczane przez kupującego w dostawie dla której podatnikiem jest nabywca

- rozliczenie transakcji niepodlegających opodatkowaniu w deklaracjach podatkowych

4. Porównanie transakcji zakupu – podobieństwa i różnice

- sposób dokumentowania i ewidencjonowania

- termin rozliczenia podatku naliczonego

- termin rozliczenia podatku należnego

- kurs waluty do rozliczeń VAT

- zaliczki w transakcjach zakupowych

- rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE

 

Karta zgłoszenia

 


* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie oraz ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia wraz z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty należy przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną -bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia (bez powiadomienia) po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 
„SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W 2017 R. – po nowelizacji przepisów”

Celem 4-dniowego kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z krajami UE i krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Handel wewnątrzwspólnotowy od wielu lat nie schodzi z pierwszych miejsc na liście wytycznych do kontroli Ministra Finansów. Specyfika szkolenia polega na założeniu, że jego uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu podatku VAT w transakcjach zagranicznych i oczekują przystępnego wprowadzenia do tej specjalistycznej dziedziny prawa podatkowego. Kurs umożliwia również zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem rozliczania kłopotliwych transakcji zagranicznych w oparciu o wytyczne organów podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,

● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach zagranicznych towarowych i usługowych,

● ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami UE,

● zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,

● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku w obszarze handlu zagranicznego.

Profil uczestnika: każdy, kto zamierza zyskać nową specjalizację podatkową, dla każdego, kto w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych, szczególnie unijnych, dla osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, oraz dla wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze pracy zawodowej i zamierzają uzyskać nowe, cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy.

Kurs poprowadzi Pani LUIZA PIEPRZYK - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

Terminy zajęć w godzinach 8:30 – 14:45 (6 h 15 min):

7 października (sobota); 8 października 2017 r. (niedziela);

21 października (sobota); 22 października 2017 r. (niedziela)

Miejsce szkolenia : DA ADAM’S, ul. Matejki 62 w Poznaniu

Cena obejmuje : materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, zaświadczenie o odbyciu kursu.

Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

„Podatek VAT – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2017 r. po nowelizacji przepisów”

7 października 2017 (sobota) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 1 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i

odróżniania tej transakcji od sprzedaży krajowej, wysyłkowej i eksportu towarów. Naszym

głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania oraz

warunków zastosowania stawki 0% VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej

elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość

dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części

ćwiczeniowej.

1. 1. Rodzaje transakcji – rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów a eksportem towarów i sprzedażą wysyłkową

2. Zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT

3. Czynności związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i zasady ich opodatkowania:

* czynności opodatkowane za zasadach WDT,

* przemieszczenia towarów po krajach UE

* przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami podatnika

* czynności wyłączone z WDT

4. Data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT

5. Problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych

6. Ustalenie ceny transakcji – podstawa opodatkowania

7. Warunki zastosowania stawki 0% VAT

● ujęcie WDT rozliczających się miesięcznie i kwartalnie

● wpływ na stawkę VAT terminu otrzymania dokumentów w WDT

● zasady dokonania korekty w przypadku opóźnienia i braków w dokumentacji w WDT

● rozliczenie korekt w VAT-7 oraz VAT-UE

8. Stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta

9. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

● dowody dokumentujące wywóz towaru otrzymane od przewoźnika

● dowody dokumentujące wywóz dokonany przez nabywcę lub dostawcę

● dokumentowanie WDT – uchwała NAS

● dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0%

● cząstkowe fakturowanie elementów składowych ceny w wewnątrzwspólnotowej dostawie

● faktura korygująca w WDT

● dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% VAT w WDT

● metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentacji w WDT

10. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

● obniżenie ceny

● wymiana towaru na niewadliwy

● naprawa towarów

● zwrot wywiezionego towaru

● braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej

● kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT

11. Nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości

12. Usługi związane bezpośrednio z WDT

13. Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski

● stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zmiany przepisów od XII 2008

14. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE

15. Transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi.

8 października 2017 (niedziela) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 2 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odróżniania tej transakcji od zakupu krajowego, importu towarów oraz dostawy dla której

podatnikiem jest nabywca . Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego

rozliczania i dokumentowania WNT w VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny,

jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne.

Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części ćwiczeniowej.

1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów

2. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

3. Limit wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

4. Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania WNT

5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

6. Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

7. Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i wyłączonych

● czynności zrównane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i ich dokumentacja

● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika

● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu wykonania na nich usługi

● przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL

● przekroczenie 30 dni na wywóz towaru i konsekwencje w rozliczeniu WNT

8. Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE:

● darowizna z kraju UE a WNT

● nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy

9. Rozliczenie WNT – obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

● zaliczka w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

● faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki

● faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki

10. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania

● inne należności a podstawa opodatkowania

● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a koszty transportu

● WNT a podatek VAT zapłacony za granicą

● rabaty a podstawa opodatkowania WNT

● upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania

● brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania

● import usług transportowych a WNT

11. Dokumentowanie WNT

● faktura wewnętrzna, puste faktury w WNT, korekty WNT

● rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

12. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

● rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych

● zwrot i wymiana towarów

● naprawa towarów w związku z reklamacją

● nadwyżki, niedobory w ramach WNT

● nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego

13. Przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

14. Braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego

15. Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT

16. Paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE

21 października 2017 (sobota) – 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 3 – Transakcje łańcuchowe, prawa i obowiązki podatnika VAT UE

Na przykładach praktycznych poprzez rozwiązywanie kazusów uczymy się prawidłowego

rozliczania transakcji trójstronnych oraz tzw. łańcuchowych na bazie różnych warunków

dostawy. Na podstawie przykładowych wezwań z organów podatkowych uczymy się

prawidłowo redagować odpowiedzi na wezwania zarzucające nam rozbieżności w transakcjach unijnych. Poznamy też specyfikę kontroli krzyżowych zagranicznych pod kątem na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej czyli poznamy prawa i obowiązki podatnika VATUE itp. – ten moduł, to przede wszystkim zajęcia praktyczne.

1. Transakcje wielostronne

● szczególna procedura dla transakcji trójstronnych

● rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty,

● rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE,

● przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi

● sprzedaż towarów w składzie celnym

● wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE

● wywóz zagranicę towaru sprowadzonego do składu celnego

● sprzedaż towaru ze składu celnego a eksport towarów

● rola wolnych obszarów celnych (WOC) w dostawie towaru

● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca

2. Magazyny konsygnacyjne

● pojęcie magazynów konsygnacyjnych

● warunki rozliczenia WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny

● obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego

● przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju

● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w innym kraju

● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w Polsce

3. Środki transportu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

● pojęcie nowego środka transportu

● wewnątrzwspólnotowe nabycie NŚT

● zakup używanych środków transportu z innego kraju UE

● rozliczanie nabycia samochodu

● nabycie środków transportu przez osobę fizyczną

● wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

● rozliczanie dostawy NŚT – wniosek o zwrot VAT

● zasady rozliczania i dokumentowania dostawy NŚT

4. Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych

● rejestracja podatnika VAT UE

● informacje podsumowujące VAT UE miesięczne i kwartalne

● ewidencje VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

● najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z UE – co weryfikują organy podatkowe

● konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.

● wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.

● sporadyczne zakupy od kontrahentów (podatników VAT i nie tylko) z krajów UE – problemy dokumentowania i ewidencjonowania.

22 października 2017 (niedziela) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 4 – Usługi w obrocie zagranicznym

Uczymy się prawidłowej kwalifikacji usług zagranicznych, których ustawodawca w większości zasad rozliczeń nie dzieli na kraje UE oraz kraje trzecie. Podstawą jest umiejętność rozpoznania transakcji pod kątem, czy jest to świadczenie poza opodatkowaniem w Polsce.

Najważniejszą częścią tego modułu będzie umiejętność poprawnego rozliczania i dokumentowania usług pod kątem wymogów jakie stawiają nam organy podatkowe,

których nauczymy się na bazie praktycznie rozwiązywanych kazusów itp.

Usługi zagraniczne

1. Zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi nie podlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych

2. Zasady rozliczania usług zagranicznych

● dokumentacja usług zagranicznych

● podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,

● pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług

● pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania

● pojęcie zwykłego miejsca pobytu

● stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

● identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury świadczenia

3. Usługi świadczone na rzecz podatników

● zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

● szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników

● usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

● moment powstania obowiązku podatkowego

4. Import usług

● pojęcie importu usług

● zmiany definicji po nowelizacji w 2011 r.

● odliczenie VAT z tytułu importu usług

● import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT

● import usług a zwolnienie podmiotowe

● reklamacje w imporcie usług

● faktura wewnętrzna w imporcie usług

● moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

● termin rozliczania usług – obowiązek podatkowy

● import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju

● usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru

5. Usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT.

6. Pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.

7. Rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011

● hierarchia aktów prawnych obowiązujących polskiego podatnika

● podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika

● podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji

● podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji

● usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania

● siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT

● stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu - wpływ na sposób opodatkowania VAT

● stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT

● usługi i towary nabywane ze stałego miejsca prowadzenia działalności – opodatkowanie VAT

● zmiany rozporządzeń unijnych dotyczących wymiany informacji o VAT

8. Zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług

● usługi związane z nieruchomościami

● świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki oraz szkoleniowych

● usługi pośrednictwa

● usługi wynajmu

● usługi niematerialne

● usługi na rzeczach ruchomych

● przerób uszlachetniający

● usługi transportowe i pomocnicze do usług transportowych

● usługi restauracyjne i cateringowe

● usługi turystyczne

9. Dokumentowanie, ewidencjonowanie świadczenia usług i importu usług

 
Podatek VAT – praktyczne problemy i metody ich rozwiązań

Uprzejmie informujemy o konieczności zmiany terminu szkolenia zaplanowanego na 11 października 2017 roku na czwartek 14 grudnia 2017roku. Powodem odroczenia terminu są ciągle pojawiające się zmiany w nowelizacji przepisów VAT. Chcąc spełnić Państwa oczekiwania, pragniemy przedstawić tematykę szkolenia w najbardziej aktualnym stanie prawnym. Dodatkowo, z uwagi na grudniowy termin wykładu, program szkolenia zostanie poszerzony o podsumowanie roku 2017.


Osoby, które przesłały kartę zgłoszenia oraz dokonały opłaty, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w nowym terminie względnie rezygnację.

I. „Podatek VAT – praktyczne problemy i metody ich rozwiązań” ,

które odbędzie się w nowym terminie 14 grudnia 2017 (czwartek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

PROGRAM ZOSTANIE UZUPEŁNIONY O NOWE ZAGADNIENIA

Celem warsztatów jest kompleksowe omówienie ważnych problemów podatnika VAT.

1. Akcje promocyjne w firmie 2017 - zasady rozliczania i dokumentowania

* W jaki sposób rozliczyć i udokumentować rabat towarowy
* Jak rozliczyć rabat towarowy w obrocie krajowym
* Jak rozliczyć rabat towarowy w obrocie wewnątrzwspólnotowym
* Jak rozliczyć i udokumentować rabaty pośrednie
* Jak rozliczyć skonto
* Czy przyznanie skonta wymaga wystawienia faktury korygującej
* Jak wyznaczyć moment obniżenia VAT z tytułu sprzedaży krajowej spowodowanego przyznanym skontem
* Jak wyznaczyć moment rozliczenia VAT z tytułu WNT w związku z otrzymanym skontem
* Jak rozliczyć wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej
* Czy przy zakupie nagrody podatek VAT podlega odliczeniu
* Czy trzeba wykazać podatek należny przy przekazaniu nagrody
* Jak rozliczyć sprzedaż premiową, gdy klient za przyznaną mu nagrodę ponosi symboliczną odpłatność
* Jak rozliczyć premię pieniężną
* Czy nieodpłatne przekazanie klientom katalogów i ulotek podlega opodatkowaniu VAT
* Czy można odliczyć cały VAT przy nabyciu kompleksowej usługi reklamowej
* PRZYKŁADY PRAKTYCZNE – KAZUSY PODATNIKÓW VAT

2. Świadczenia na rzecz pracowników 2017– skutki dla rozliczenia VAT

a) Świadczenia na rzecz pracowników, które mogą być finansowane ze środków ZFŚS lub ze środków obrotowych

- Dlaczego świadczenia na rzecz pracowników finansowane ze środków ZFŚS nie podlegają VAT

- Jak rozliczyć dopłaty do wczasów dla rodziny pracownika lub kolonii dla jego dzieci sfinansowane z ZFŚS lub ze środków obrotowych

- Jak rozliczyć przekazanie pracownikom karnetów sportowych sfinansowane ze środków ZFŚS lub ze środków obrotowych

b) Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom biletów do kina lub teatru

c) Czy istnieje ryzyko szacowania podstawy opodatkowania w przypadku poniesienia przez pracownika częściowej odpłatności za otrzymane świadczenie

d) Świadczenia na rzecz pracowników finansowane wyłącznie ze środków obrotowych

- Jak rozliczyć VAT przy bezpłatnym dowozie pracowników do/z pracy

- Jak rozliczyć przekazanie pracownikom pakietów medycznych

- Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom do spożycia wody, napojów i kawy

- Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom do spożycia kanapek, owoców, słodyczy i innych przekąsek

- Jak rozliczyć VAT przy zakupie kwiatów wręczanych pracownikom

- Jak rozliczyć VAT od przekazywanych pracownikom prezentów okolicznościowych

- Jak rozliczyć VAT przy zakupie nekrologów i wiązanek pogrzebowych w związku ze śmiercią pracownika lub byłego pracownika

- Jak rozliczyć VAT z tytułu nieodpłatnego użyczenia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

3. Rozliczanie zakupu biletów lotniczych – problemy rozliczania VAT

* Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup biletu lotniczego
* Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup usługi pośrednictwa w zakupie biletów lotniczych
* Czy zakup biletu na trasie rozpoczynającej lub kończącej się w Polsce stanowi import usług
* Czy zakup biletów na trasach przebiegających w całości poza terytorium Polski stanowi import usług
* Jak rozliczyć zakup biletów lotniczych na trasach krajowych dokonywane u zagranicznego przewoźnika

4. Jak rozliczać koszty wysyłki towarów w VAT

* Koszty wysyłki jako element podstawy opodatkowania
* Dokumentowanie kosztów wysyłki stanowiących element podstawy opodatkowania
* Koszty wysyłki nieuwzględniane w podstawie opodatkowania
* Praktyczne przykłady i orzecznictwo sądowe

5. Jak rozliczyć w VAT koszty podróży służbowej

a) Wydatki związane z użytkowaniem samochodu

- Przejazd autostradami

- Opłaty za parkingi

- Wynajem samochodu w kraju

- Wynajem samochodu za granicą

- Naprawa samochodu

- Zakupy na stacji benzynowej

- Udostępnienie samochodu pracownikowi przed rozpoczęciem podróży służbowej

- Ewidencja przebiegu pojazdu w podróży służbowej

b) Zakup posiłków i noclegów

c) Zakup biletu samolotowego lub kolejowego

- Bilet lotniczy

- Bilet kolejowy

d) Faktura za przejazd taksówką

e) Obciążenie kontrahenta kosztami podróży służbowej

f) Zakup kart pre-paid za granicą.

* * * * * * * * * *

Koszt szkolenia obejmuje materiały w formie elektronicznej, certyfikat udziału oraz gorące napoje (kawa, herbata). Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie oraz ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia wraz z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty należy przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną -bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia, po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

Karta zgłoszenia

 


Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

Podatek VAT 2017 – Sprzedaż w obrocie zagranicznym
28/08/2017
article thumbnail

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 14 listopada 2017 (wtorek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pa [ ... ]


Podatek VAT 2017 – Zakupy w obrocie zagranicznym
28/08/2017
article thumbnail

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 15 listopada 2017 (środa) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pa [ ... ]


„SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W 2017 R. – po nowelizacji przepisów”
27/08/2017
article thumbnail

Celem 4-dniowego kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z kraj [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2016 Realizacja: intermedialna.pl