Informacja

Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Doradca 2 2017

W poprzednich wydaniach „Doradcy” dużo miejsca poświęciliśmy zmianom w przepisach, a zwłaszcza kolejnej nowelizacji VAT i nowym obowiązkom dotyczącym JPK VAT, które nadal budzą wiele wąt [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ PODATKU VAT

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe
zaprasza na IV edycję kursu:

„SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ PODATKU VAT”

W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH 2013 PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW

skierowanego do pracowników księgowości prowadzących rozliczenia VAT, pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z ustawy o VAT.

 


Celem 4-dniowego kursu jest umożliwienie każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania) zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem prawidłowego i samodzielnego rozliczania transakcji w firmie. Zajęcia prowadzone są głównie metodą warsztatową (ćwiczenia, testy i zadania) budującą umiejętności szybkiej analizy problemu i skutecznego rozwiązywania najtrudniejszych kwestii jakie pojawiają się w podatku VAT. Cykl szkoleń w 4 modułach podzielony tematycznie daje uczestnikom cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy i jest adresowany w głównej mierze do osób z działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zgadnienia rozliczeń podatku VAT.
Każdy dzień kończy się praktycznymi ćwiczeniami!

Korzyści dla uczestników:
● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. VAT,
● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach towarowych i usługowych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów w 2013 r. oraz w 2014 r.,
● zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,
● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku pracy.

Program kursu: poniżej.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach dające słuchaczom możliwość lepszego ugruntowania wiedzy przy zastosowaniu teorii w praktyce. Na zakończenie każdego bloku tematycznego, program przewiduje zajęcia praktyczne : ćwiczenia, przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadzący wykłady: Pani Luiza Pieprzyk - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i krajach Unii Europejskiej. wieloletni pracownik organów skarbowych, doświadczony i ceniony wykładowca, konsultant w firmach szkoleniowych i prawnych.

 


Terminy zajęć w godzinach 8:30 – 14:45 (6 h 15 min):

6 września 2013 (piątek);

17 września 2013 (wtorek);
27 września 2013 (piątek);

3 października 2013 (czwartek)

Miejsce szkolenia : zostanie podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 30 sierpnia 2013 r. Cena obejmuje : materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu kursu. Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.

 

Karta zgłoszenia

 PROGRAM
„Rozliczanie podatku VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów”6 września 2013 (PIĄTEK) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min


Nauka prawidłowego klasyfikowania czynności opodatkowanych VAT, czyli zakres przedmiotowy opodatkowania i czynności wyłączone z opodatkowania w 2013-2014 r. (przygotowuje do szybkiego i trafnego klasyfikowania operacji gospodarczych pojawiających się w obrocie gospodarczym).

1. Zakres przedmiotowy opodatkowania - odpłatność dostawy towarów oraz świadczenia usług


Brak zachowania warunków oraz form określonych prawem a opodatkowanie czynności,
Towary i usługi w ustawie o VAT a klasyfikacje statystyczne PKWiU,
Dostawa towarów o charakterze odpłatnym,
Czynności nieodpłatne będące dostawą towarów,
Dostawa towarów w łańcuchu podatników,
Pojecie towarów i prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
Sprzedaż i zamiana, reklamacje
Przesunięcie towarów między zakładami podatnika
Przeniesienie własności towaru w miejsce świadczenia pieniężnego,
Przeniesienie własności nieruchomości oraz gruntu w zamian za zwolnienie z długu,
Wypłata zysku w formie towaru
Odszkodowanie i kary umowne a opodatkowanie VAT itp.
Opodatkowanie świadczenia usług,
Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych,
Zaniechanie czynności albo tolerowanie czynności lub sytuacji,
Usługi nieodpłatne zrównane z odpłatnymi,
Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz zbycie tego prawa,
Sprzedaż praw, udzielanie licencji, przeniesienie praw autorskich,
Sprzedaż udziału we współwłasności rzeczy,
Umowa użyczenia, zamiany
Opodatkowanie dotacji, subwencji i dofinansowania,
Kontrakty menadżerskie – sposób opodatkowania kadry zarządzającej a VAT itp.
Likwidacja lub zaprzestanie działalności gospodarczej
Dotacje w VAT i zakres ich opodatkowania

2. Czynności wyłączone z opodatkowania w 2013-2014 r. po nowelizacji przepisów, w świetle orzecznictwa sądów krajowych oraz ETS


Zbycie przedsiębiorstwa lub zakładu (oddział) samodzielnie sporządzającego bilans,
Aport przedsiębiorstwa do spółki,
„Usługi na potrzeby przedsiębiorstwa” podatnika,
Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
Niedobory w VAT
Przeznaczenie zakupionych towarów na wyposażenie biura,
Usługi związane z działalnością przedsiębiorstwa,
Czynności wykonywane w ramach rękojmi i gwarancji – niepodlegające opodatkowaniu i opodatkowane
Przekazanie towaru do własnego sklepu (zakładu, oddziału),
Nieodpłatne przesuniecie środków trwałych,
Kradzież nie jest czynnością opodatkowaną,
Wydanie specyfikacji przetargowej a VAT,
Nieodpłatne udostępnienie maszyn w ramach umowy kooperacyjnej
Nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów a VAT,
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. itp.,
Sporadyczne dokonywanie czynności w ramach działalności gospodarczej,
Sprzedaż gruntu dotychczasowym użytkownikom wieczystym nie podlega VAT
Sprzedaż talonów towarowych,
Nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy.

3. Przekazania nieodpłatne, darowizny – CO OPODATKOWAĆ A CO POZOSTAWIĆ POZA REGULACJĄ VAT – UWAGA ZMIANY OD KWIETNIA 2013 r.!

 

 • Premie, rabaty, bonusy – najnowsze orzecznictwo sądowe,
 • Darowizna (przekazanie) towarów podatnika – dostawą,
 • Sponsoring w świetle ustawy VAT i orzecznictwa sądów,
 • Użytkowanie wyposażenia firmy przez pracowników na cele służbowe i osobiste,
 • Stawka podatku przy darowiźnie,
 • Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników przedsiębiorstwa,
 • Darmowy upominek przy sprzedaży premiowej,
 • Reprezentacja i reklama, informacja handlowa oraz usługi reklamowe,
 • Zmiany w kategorii prezentów małej wartości i próbek,
 • Likwidacja nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych ,
 • Katalogi, książki, plakaty i foldery rozdawane bezpłatnie,
 • Przekazanie innym podmiotom stojaków, regałów itp.,
 • Przekazywanie urządzeń do używania sprzedawcom w ramach umowy użyczenia i innych,
 • Zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 • Prezenty, próbki, nagrody w konkursach itp.,
 • Przekazywanie artykułów spożywczych,
 • Reklama radiowa i telewizyjna, szyldy, logo firmy, wizytówki itp.,
 • Przekazanie towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników i kontrahentów,
 • Przekazywania nieodpłatne a przepisy BHP i kodeksu pracy.


4. Podatnicy wygrywają w sądach – przegląd przydatnego orzecznictwa w zakresie przedmiotu opodatkowania VAT.


17 września 2013 r. (wtorek) - 2-gi dzień kursu : 6 h 15 minPodatnik VAT - kto jest zobowiązany do ...


1. Podatnik VAT – kto jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT w 2013 r.?
● Podatnicy w dyrektywie unijnej oraz w ustawie VAT,
● Podatnicy wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą,
● Okazjonalna dostawa towaru nie czyni sprzedawcy podatnikiem VAT,
● Kryteria oceny, czy sprzedaż dokonana przez osoby fizyczne stanowi działalność gospodarczą,
● Handel na Allegro działalnością gospodarczą,
● Uzyskiwanie stałego dochodu z wykorzystywania majątku rzeczowego jako kryterium działalności gospodarczej,
● Samodzielność prowadzenia działalności gospodarczej,
● Czynności pracowników nie podlegają VAT jako pozbawione przymiotu samodzielności,
● Pracownik spółki będący jednocześnie jej wspólnikiem i zarządzającym nie jest podatnikiem,
● Samodzielność przy realizacji usług na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia,
● Kategoria umów agencyjnych, zlecenia, o dzieło i innych o świadczenie usług,
● Wykonywanie wolnych zawodów, menadżerowie i zarządzający przedsiębiorstwem,
● Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług,
● Wykorzystywanie majątku (najem, dzierżawa, leasing) – działalnością gospodarczą,
● Grupa podatkowa oraz zakład (oddział) osoby prawnej – nie są podatnikami,
● Jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją pożytku publicznego – podatnikami VAT,
● Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy – podatnikami w sferze cywilnoprawnej,
● Organy władzy publicznej oraz obsługujące je urzędy – podatnikami VAT.

2. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w VAT – zakres opodatkowania w 2013 r.
● Kto jest drobnym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o VAT?
● Limit uprawniający w 2013 roku do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług,
● Ustalanie wartości obrotu 150.000 zł uprawniającego do zwolnienia,
● Warunki i termin rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego,
● Rozpoczynający działalność – zwolnieni z VAT z mocy prawa, z możliwością wyboru opodatkowania,
● Podatnicy, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego,
● Czynności wykonywane przez podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku, które podlegają opodatkowaniu,
● Ustalanie podatku naliczonego do odliczenia po przekroczeniu obrotu 150.000 zł lub po rezygnacji ze zwolnienia
● Odliczanie podatku naliczonego przez podatników, którzy rezygnują ze zwolnienia podmiotowego po rozpoczęciu działalności,
● Moment odliczenia podatku naliczonego z dokumentów otrzymanych przed dniem utraty zwolnienia,
● Utrata prawa do zwolnienia – możliwość jego reaktywowania,
● Powrót do zwolnienia z VAT,
● Korekta (odzyskanie) VAT po rezygnacji ze zwolnienia,
● Rejestracja VAT (VAT-R, VAT-Z itp.) i inne formalności związane z rejestracja i wyrejestrowaniem podatnika VAT,
● Zakres art. 43 a zwolnienia przedmiotowe w VAT,
● Sprzedaż towarów używanych i nieruchomości w VAT – kontrowersje opodatkowania.

3. Podstawa opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne ceny transakcji w VAT
● Elementy podstawy opodatkowania, czyli co obejmuje kwota należna od nabywcy lub osoby trzeciej,
● Zasada ogólna obliczania podstawy opodatkowania a wyjątki wynikające z ustawy VAT,
● Obrót, cena a podatek VAT,
● Opakowanie jako element kalkulacyjny ceny
● Podatek od nieruchomości składnikiem podstawy opodatkowania przy najmie (dzierżawie),
● Koszty przewozu towaru przy dostawie,
● Refakturowanie kosztów tzw. mediów przy umowach najmu (dzierżawy) – kontrowersyjne wyroki sądów,
● Zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty – obrotem,
● Zwrot kosztów opłat poniesionych za klienta niezaliczanych do podstawy opodatkowania,
● Zdarzenia pomniejszające podstawę opodatkowania,
● Rabaty, zwroty towarów i reklamacje,
● Zdarzenia powodujące zwiększenie podstawy opodatkowania – korekta zwiększająca w VAT
● Obniżenie podatku należnego po potwierdzeniu odbioru faktury korygującej – korekta zmniejszająca w VAT
● Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania – wyrok ETS w sprawie Kraft Foods Polska S.A.,
● Wysłanie faktury korygującej odbiorcy jako podstawa do korekty VAT należnego z tytułu faktury wystawionej w trybie art. 108 ustawy,
● Kaucja, barter a podstawa opodatkowania,
● Wartość rynkowa, cena nabycia, wytworzenia jako podstawa opodatkowania,
● Podstawa opodatkowania określona przez organ podatkowy,
● Sprzedaż za symboliczną złotówkę a podstawa opodatkowania w VAT.

4. Obowiązek podatkowy – terminy rozliczeń podatku należnego w VAT oraz stawki VAT w 2013 r. oraz po rewolucyjnych zmianach w 2014 r.
● Stawki w podatku VAT w obrocie krajowym i zakres stosowania,
● Obowiązek podatkowy w VAT – zasada ogólna,
● Dostawa towaru – obowiązek podatkowy z chwilą wydania towaru
● Wykonanie usługi a termin rozliczenia VAT,
● Faktura za usługi wystawiona przed ich wykonaniem w całości, nie rodzi obowiązku podatkowego,
● Upływ terminu płatności wyznacznikiem powstania obowiązku podatkowego,
● Dostawa mediów, usługi komunalne a termin rozliczenia,
● Usługa ciągła, częściowe wykonanie usług,
● Usługi remontowo-budowlane a terminy rozliczeń w VAT
● Najem, dzierżawa, leasing, ochrony, dozoru, stałej obsługi prawnej itp.,
● Zaliczka, przedpłata, zadatek, rata i kaucja,
● Zaliczka przedwcześnie udokumentowana a konsekwencje w VAT,
● Zaliczenie wadium na poczet ceny rodzi obowiązek podatkowy jak zapłata zadatku,
● Nieodpłatne przekazania, darowizny a termin opodatkowania,
● Sprzedaż z zastrzeżeniem praw
● Pożyczka i kredyt,
● Dotacje, subwencje i inne dopłaty,
● Sprzedaż towarów przez Internet,
● Obrót odpadami oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych,
● Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze – kontrowersje wokół art. 108 ustawy VAT,
● Anulowanie faktury niewprowadzonej do obrotu prawnego – nowe zasady wynikające z orzecznictwa
● Faktura wewnętrzna a art. 108 ust. 1 ustawy o VAT,
● Faktura pro-forma a obowiązek podatkowy
5. Podatnicy wygrywają w sądach – przegląd przydatnego orzecznictwa w ww. zakresie.


27 września 2013 r. (piątek) - 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min


1. Co jest dla podatnika podatkiem naliczonym – klasyfikacja transakcji w VAT pod kątem prawidłowości rozliczania zakupów
● Podatek naliczony – prawa i obowiązki podatnika, katalog zakupów i kosztów w działalności oraz zakazów ustawowych i wynikających z rozporządzeń wykonawczych,
● Prawo do odliczenia podatku jako efekt zasady neutralności VAT,Podatnik VAT - kto jest zobowiązany do
● Podatnicy wyłączeni z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego,
● Związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi,
● „Bezpośredni związek” podatku naliczonego i transakcji opodatkowanej w orzecznictwie ETS,
● Odliczenie proporcjonalne VAT od wydatków z tytułu emisji akcji podatnika,
● Warunkowość realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego,
● Odliczenie podatku w przypadku inwestycji zaniechanych w świetle orzecznictwa ETS,
● Odliczenie podatku od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika,
● Rejestracja podatnika a prawo do odliczenia podatku,
● Podatek naliczony od kosztów ogólnych postępowania upadłościowego a odliczenie VAT,
● Terminy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,
● Moment odliczenia podatku w przypadku nabycia towarów i usług w kraju oraz przedpłat,
● Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w unijnej dyrektywie oraz w ustawie o VAT,
● Termin realizacji prawa odliczenia podatku na gruncie VI dyrektywy – na tle orzeczenia ETS o do przedwczesnego odliczenia podatku,
● Ocena zgodności art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT z art. 17(1) VI dyrektywy dokonana przez sąd,
● Moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostaw i usług tzw. powszechnych (dostawa energii, gazu, usługi telekomunikacyjne, komunalne, itp.),
● Zakaz odliczenia podatku naliczonego z faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem lub wykonaniem usługi,
● Zawyżona stawka VAT na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego,
● Przypadki, kiedy odliczenie podatku naliczonego z faktury jest możliwe przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem lub wykonaniem usługi,
● Termin odliczenia podatku naliczonego z przedwcześnie wystawionej faktury,
● Termin odliczenia podatku z faktury zaliczkowej wystawionej i otrzymanej przed uiszczeniem zaliczki,
● Możliwość odliczenia niezadeklarowanego w terminie początkowym podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji – czyli czas, przez który można dokonywać odliczeń.

2. Wydatki, które nie dają podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego.
● Katalog wydatków niedających prawa do odliczenia podatku w dyrektywie 2006/112/WE,
● Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku w ustawie,
● Usługi noclegowe i gastronomiczne,
● Odliczenie VAT od usług cateringowych,
● Odliczenie podatku naliczonego na dzień utraty prawa do zwolnienia podmiotowego,
● Darowizna i nieodpłatne świadczenie usługi,
● Likwidacja zakazu odliczenia podatku z uwagi na niemożność zaliczenia wydatków na nabycie towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów,
● Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych na rzecz pracowników i ich rodzin wydatków sfinansowanych z ZFŚS,
● Wydatki na reprezentację a prawo do odliczenia,
● Dokonywanie po 1 maja 2004 roku zmian w katalogu wyłączeń prawa do odliczenia podatku na tle VI dyrektywy,
● Należyta staranność kupiecka w obrocie paliwami a prawo do odliczenia,
● Odliczenie podatku z nierzetelnych faktur – wyrok ETS w sprawach Mahagében kft i Dávid,
● Wykazanie braku należytej staranności kupieckiej przy korzystaniu z prawa do odliczenia ciąży na organie podatkowym,
● Nadużycie prawa przy umowie leasingu.


3. Zwrot VAT - Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym (różnicy podatku).
● Zasady rozliczania nadwyżki (różnicy) podatku naliczonego nad należnym w ustawie o VAT i dyrektywie,
● Przeniesienie różnicy podatku do rozliczenia na następny okres,
● Żądanie zwrotu różnicy podatków na rachunek bankowy – prawo ograniczone jedynie terminem zwrotu,
● Zasadniczy 60-dniowy termin zwrotu różnicy podatku,
● Zagadnienie weryfikacji zadeklarowanej kwoty zwrotu podatku i naliczania odsetek,
● Zwrot podatku przekazany na zabezpieczenie kredytu,
● Zwrot podatku naliczonego, który związany jest z czynnościami realizowanymi poza terytorium
Polski,
● Zwrot podatku w terminie 180 dni,
● Zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni,
● Zabezpieczenie majątkowe – forma, przyjęcie i odmowa,
● Zakaz uzależnienia zwrotu VAT od zapłaty kwoty z faktury należnej kontrahentowi,
● Rozliczenie kwoty zwrotu na inne należności np. podatek dochodowy a termin zwrotu.

4. Samochód w działalności gospodarczej a podatek VAT.
● Odliczanie podatku naliczonego od wydatków związanych z nabywaniem i używaniem samochodów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.,
● Zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z nabywaniem i używaniem samochodów w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku,
● Czasowe ograniczenia przez Polskę prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia i leasingu samochodów,
● Ograniczenie odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych,
● Zakaz odliczania – w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku – podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych, również do samochodów leasingowanych,
● Stosowanie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku wykorzystywania samochodów na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
● Odliczanie VAT od usług serwisowych najmowanych samochodów osobowych,
● Zakup paliwa do motocykla a odliczenie VAT ,
● Zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z nabywaniem i używaniem samochodów w okresie od 1 stycznia 2013 roku,
● Projekt ograniczeń w odliczaniu VAT związanych z eksploatacja samochodu na lata 2014-2018.

5. Podatek naliczony- Odliczanie częściowe i korekta.

● Zasady ustalenia kwoty podatku do odliczenia przy jednoczesnym realizowaniu czynności dających oraz niedających prawa do odliczenia,
● Wstępne określenie proporcji w trakcie roku podatkowego – licznik i mianownik w ułamku proporcji,
● Kiedy proporcja pozwala na odliczenie podatku w całości,
● Korekta rozliczenia podatku po zakończeniu roku – odnośnie towarów i usług niezaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
● Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zakończeniu roku podatkowego,
● Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia środka trwałego w przypadku jego sprzedaży w okresie 5 lat i 10 lat.

6. Podatnicy wygrywają w sądach – przegląd przydatnego orzecznictwa w ww. zakresie.3 października 2013 (CZWARTEK) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min1. Ulga na złe długi – korekta wierzyciela i dłużnika – rewolucyjne zmiany w 2013 r.


● Ulga na złe długi, czyli rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności,
● Jak skutecznie skorzystać z ulgi na złe długi w 2013 r.?
● Jakie zasady stosujemy w korekcie podatku należnego- obowiązujące do 2012 r. czy od 2013 r.?
● Jakie warunki ustawowe należy spełnić do skorzystania z ulgi?
● Sposób dokonania korekty podatku należnego,
● Jak skorygować odliczony VAT z niezapłaconych faktur w 2013 r. ?
● Jakie warunki należy spełnić do zastosowania korekty podatku naliczonego?
● Terminy i zasady dokonania korekty podatku naliczonego
● Ponowna korekta po uregulowaniu należności
● Sankcje za niedokonanie korekty w terminie.

2. Mały podatnik rozliczający się metodą kasową.


● Metoda kasowa rozliczeń VAT od 2013 roku,
● Przekroczenie limitu obrotów w 2012 roku a status małego podatnika w 2013 roku,
● Uproszczone zasady rozliczeń VAT dla małych podatników,
● Obowiązkowy okres stosowania metody kasowej i możliwość rezygnacji,
● Prawa i obowiązki małego podatnika w VAT
● Zasady dokumentowania sprzedaży przy metodzie kasowej,
● Moment odliczania podatku naliczonego przez kontrahentów małych podatników stosujących metodę kasową.

3. Korygowanie sprzedaży i zakupu w obrocie krajowym.


● Zdarzenia losowe i postanowienia umowne – różne sposoby korygowania,
● Obowiązki i prawa sprzedawcy oraz kupującego,
● Korekta deklaracji w podatku, korekty zwiększające i zmniejszające podatek – zasady i terminy ewidencjonowania.
● Kiedy rozliczyć korektę zwiększającą i zmniejszająca podatek należny i naliczony w VAT-7,
● Korygowanie obrotu w orzecznictwie sądów krajowych, ETS oraz praktyce organów podatkowych.

4. Dokumentacja i ewidencja VAT oraz deklaracje VAT.


● Ewidencja VAT u podatnika VAT czynnego,
● Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku,
● Sankcja za niewywiązanie się przez podatnika zwolnionego podmiotowo z obowiązku rowadzenia dziennej ewidencji obrotów,
● Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego przedmiotowo od podatku,
● Ewidencja sprzedaży u podatników zwolnionych podmiotowo od VAT, wykonujących jedynie czynności zwolnione przedmiotowo, ewidencja u „podatników VAT czynnych”, ewidencja otrzymywanych i wysyłanych towarów do uszlachetniania,
● Zasady sporządzania deklaracji VAT i ich korekt.

5. FAKTURA VAT W ŚWIETLE ZMIAN 2013 i 2014 r.


● Obowiązek wystawiania faktur w ustawie o VAT ,
● Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze ,
● Określenie szczegółowych zasad wystawiania faktur oraz danych w nich zawartych,
● Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur VAT,
● Dane na fakturze VAT, faktura: elementy zasadnicze w art. 106 ustawy ,
● Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru NIP na fakturze,
● Refakturowanie w świetle orzecznictwa sądów krajowych i ETS
● Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze,
● Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a nie zamieszkania podatnika będącego osób fizycznych,
● Umieszczanie symbolu PKWiU na fakturach,
● Faktura przy różnych stawkach VAT, faktura VAT – wartość poszczególnych towarów,
● Faktura dokumentująca sprzedaż paliw silnikowych benzynowych
● Numeracja faktur,
● Data sprzedaży, data wystawienia faktury,
● Sprzedaż towarów o charakterze ciągłym,
● Kiedy faktury VAT wystawia się nie później niż z chwilę powstania obowiązku podatkowego, moment powstania obowiązku podatkowego a fakturowanie w przypadku robót budowlanych
● Rabat na fakturze,
● Brak obowiązku podpisu sprzedawcy i odbiorcy na fakturze,
● Wymóg wykazywania podatku w złotych,
● Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych
● Kurs waluty na fakturze korygującej,
● Pieczątka sprzedawcy na fakturze,
● Słowa „oryginał-kopia”, adnotacje na fakturze,
● Faktura przy zaliczce, faktury zaliczki, dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
● Przesyłanie faktur drogą tradycyjną i elektroniczną, zasady odliczania podatku naliczonego z faktur elektronicznych i papierowych
● Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe w związku z fakturowaniem
● Deklaracje podatkowe oraz zasady ich wypełniania – obowiązki podatnika VAT

6. Przegląd kontrowersyjnego orzecznictwa sądów krajowych i ETS w zakresie fakturowania, dokumentowania, refakturowania i anulowania faktur.

 


ielkopolskie Stowarzyszenie
Podatkowe


Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe
zaprasza na IV edycję kursu:

„SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ PODATKU VAT”

W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH 2013 PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW

skierowanego do pracowników księgowości prowadzących rozliczenia VAT, pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z ustawy o VAT.

Celem 4-dniowego kursu jest umożliwienie każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania) zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem prawidłowego i samodzielnego rozliczania transakcji w firmie. Zajęcia prowadzone są głównie metodą warsztatową (ćwiczenia, testy i zadania) budującą umiejętności szybkiej analizy problemu i skutecznego rozwiązywania najtrudniejszych kwestii jakie pojawiają się w podatku VAT. Cykl szkoleń w 4 modułach podzielony tematycznie daje uczestnikom cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy i jest adresowany w głównej mierze do osób z działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zgadnienia rozliczeń podatku VAT.
Każdy dzień kończy się praktycznymi ćwiczeniami!

Korzyści dla uczestników:
● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. VAT,
● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach towarowych i usługowych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów w 2013 r. oraz w 2014 r.,
● zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,
● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku pracy.

Program kursu: poniżej.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach dające słuchaczom możliwość lepszego ugruntowania wiedzy przy zastosowaniu teorii w praktyce. Na zakończenie każdego bloku tematycznego, program przewiduje zajęcia praktyczne : ćwiczenia, przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadzący wykłady: Pani Luiza Pieprzyk - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i krajach Unii Europejskiej. wieloletni pracownik organów skarbowych, doświadczony i ceniony wykładowca, konsultant w firmach szkoleniowych i prawnych.

Terminy zajęć w godzinach 8:30 – 14:45 (6 h 15 min):

6 września 2013 (piątek); 17 września 2013 (wtorek);
27 września 2013 (piątek); 4 października 2013 (piątek)

Miejsce szkolenia : zostanie podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 30 sierpnia 2013 r.
Cena obejmuje : materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu kursu.
Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.
PROGRAM
„Rozliczanie podatku VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów”6 września 2013 (PIĄTEK) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min


Nauka prawidłowego klasyfikowania czynności opodatkowanych VAT, czyli zakres przedmiotowy opodatkowania i czynności wyłączone z opodatkowania w 2013-2014 r. (przygotowuje do szybkiego i trafnego klasyfikowania operacji gospodarczych pojawiających się w obrocie gospodarczym).

1. Zakres przedmiotowy opodatkowania - odpłatność dostawy towarów oraz świadczenia usług
Brak zachowania warunków oraz form określonych prawem a opodatkowanie czynności,
Towary i usługi w ustawie o VAT a klasyfikacje statystyczne PKWiU,
Dostawa towarów o charakterze odpłatnym,
Czynności nieodpłatne będące dostawą towarów,
Dostawa towarów w łańcuchu podatników,
Pojecie towarów i prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
Sprzedaż i zamiana, reklamacje
Przesunięcie towarów między zakładami podatnika
Przeniesienie własności towaru w miejsce świadczenia pieniężnego,
Przeniesienie własności nieruchomości oraz gruntu w zamian za zwolnienie z długu,
Wypłata zysku w formie towaru
Odszkodowanie i kary umowne a opodatkowanie VAT itp.
Opodatkowanie świadczenia usług,
Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych,
Zaniechanie czynności albo tolerowanie czynności lub sytuacji,
Usługi nieodpłatne zrównane z odpłatnymi,
Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz zbycie tego prawa,
Sprzedaż praw, udzielanie licencji, przeniesienie praw autorskich,
Sprzedaż udziału we współwłasności rzeczy,
Umowa użyczenia, zamiany
Opodatkowanie dotacji, subwencji i dofinansowania,
Kontrakty menadżerskie – sposób opodatkowania kadry zarządzającej a VAT itp.
Likwidacja lub zaprzestanie działalności gospodarczej
Dotacje w VAT i zakres ich opodatkowania

2. Czynności wyłączone z opodatkowania w 2013-2014 r. po nowelizacji przepisów, w świetle orzecznictwa sądów krajowych oraz ETS
Zbycie przedsiębiorstwa lub zakładu (oddział) samodzielnie sporządzającego bilans,
Aport przedsiębiorstwa do spółki,
„Usługi na potrzeby przedsiębiorstwa” podatnika,
Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
Niedobory w VAT
Przeznaczenie zakupionych towarów na wyposażenie biura,
Usługi związane z działalnością przedsiębiorstwa,
Czynności wykonywane w ramach rękojmi i gwarancji – niepodlegające opodatkowaniu i opodatkowane
Przekazanie towaru do własnego sklepu (zakładu, oddziału),
Nieodpłatne przesuniecie środków trwałych,
Kradzież nie jest czynnością opodatkowaną,
Wydanie specyfikacji przetargowej a VAT,
Nieodpłatne udostępnienie maszyn w ramach umowy kooperacyjnej
Nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów a VAT,
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. itp.,
Sporadyczne dokonywanie czynności w ramach działalności gospodarczej,
Sprzedaż gruntu dotychczasowym użytkownikom wieczystym nie podlega VAT
Sprzedaż talonów towarowych,
Nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy.

3. Przekazania nieodpłatne, darowizny – CO OPODATKOWAĆ A CO POZOSTAWIĆ POZA REGULACJĄ VAT – UWAGA ZMIANY OD KWIETNIA 2013 r.!
Premie, rabaty, bonusy – najnowsze orzecznictwo sądowe,
Darowizna (przekazanie) towarów podatnika – dostawą,
Sponsoring w świetle ustawy VAT i orzecznictwa sądów,
Użytkowanie wyposażenia firmy przez pracowników na cele służbowe i osobiste,
Stawka podatku przy darowiźnie,
Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników przedsiębiorstwa,
Darmowy upominek przy sprzedaży premiowej,
Reprezentacja i reklama, informacja handlowa oraz usługi reklamowe,
Zmiany w kategorii prezentów małej wartości i próbek,
Likwidacja nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych ,
Katalogi, książki, plakaty i foldery rozdawane bezpłatnie,
Przekazanie innym podmiotom stojaków, regałów itp.,
Przekazywanie urządzeń do używania sprzedawcom w ramach umowy użyczenia i innych,
Zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy,
Prezenty, próbki, nagrody w konkursach itp.,
Przekazywanie artykułów spożywczych,
Reklama radiowa i telewizyjna, szyldy, logo firmy, wizytówki itp.,
Przekazanie towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników i kontrahentów,
Przekazywania nieodpłatne a przepisy BHP i kodeksu pracy.

4. Podatnicy wygrywają w sądach – przegląd przydatnego orzecznictwa w zakresie przedmiotu opodatkowania VAT.17 września 2013 (WTOREK) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min


1. Podatnik VAT – kto jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT w 2013 r.?
● Podatnicy w dyrektywie unijnej oraz w ustawie VAT,
● Podatnicy wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą,
● Okazjonalna dostawa towaru nie czyni sprzedawcy podatnikiem VAT,
● Kryteria oceny, czy sprzedaż dokonana przez osoby fizyczne stanowi działalność gospodarczą,
● Handel na Allegro działalnością gospodarczą,
● Uzyskiwanie stałego dochodu z wykorzystywania majątku rzeczowego jako kryterium działalności gospodarczej,
● Samodzielność prowadzenia działalności gospodarczej,
● Czynności pracowników nie podlegają VAT jako pozbawione przymiotu samodzielności,
● Pracownik spółki będący jednocześnie jej wspólnikiem i zarządzającym nie jest podatnikiem,
● Samodzielność przy realizacji usług na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia,
● Kategoria umów agencyjnych, zlecenia, o dzieło i innych o świadczenie usług,
● Wykonywanie wolnych zawodów, menadżerowie i zarządzający przedsiębiorstwem,
● Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług,
● Wykorzystywanie majątku (najem, dzierżawa, leasing) – działalnością gospodarczą,
● Grupa podatkowa oraz zakład (oddział) osoby prawnej – nie są podatnikami,
● Jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją pożytku publicznego – podatnikami VAT,
● Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy – podatnikami w sferze cywilnoprawnej,
● Organy władzy publicznej oraz obsługujące je urzędy – podatnikami VAT.

2. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w VAT – zakres opodatkowania w 2013 r.
● Kto jest drobnym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o VAT?
● Limit uprawniający w 2013 roku do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług,
● Ustalanie wartości obrotu 150.000 zł uprawniającego do zwolnienia,
● Warunki i termin rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego,
● Rozpoczynający działalność – zwolnieni z VAT z mocy prawa, z możliwością wyboru opodatkowania,
● Podatnicy, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego,
● Czynności wykonywane przez podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku, które podlegają opodatkowaniu,
● Ustalanie podatku naliczonego do odliczenia po przekroczeniu obrotu 150.000 zł lub po rezygnacji ze zwolnienia
● Odliczanie podatku naliczonego przez podatników, którzy rezygnują ze zwolnienia podmiotowego po rozpoczęciu działalności,
● Moment odliczenia podatku naliczonego z dokumentów otrzymanych przed dniem utraty zwolnienia,
● Utrata prawa do zwolnienia – możliwość jego reaktywowania,
● Powrót do zwolnienia z VAT,
● Korekta (odzyskanie) VAT po rezygnacji ze zwolnienia,
● Rejestracja VAT (VAT-R, VAT-Z itp.) i inne formalności związane z rejestracja i wyrejestrowaniem podatnika VAT,
● Zakres art. 43 a zwolnienia przedmiotowe w VAT,
● Sprzedaż towarów używanych i nieruchomości w VAT – kontrowersje opodatkowania.

3. Podstawa opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne ceny transakcji w VAT
● Elementy podstawy opodatkowania, czyli co obejmuje kwota należna od nabywcy lub osoby trzeciej,
● Zasada ogólna obliczania podstawy opodatkowania a wyjątki wynikające z ustawy VAT,
● Obrót, cena a podatek VAT,
● Opakowanie jako element kalkulacyjny ceny
● Podatek od nieruchomości składnikiem podstawy opodatkowania przy najmie (dzierżawie),
● Koszty przewozu towaru przy dostawie,
● Refakturowanie kosztów tzw. mediów przy umowach najmu (dzierżawy) – kontrowersyjne wyroki sądów,
● Zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty – obrotem,
● Zwrot kosztów opłat poniesionych za klienta niezaliczanych do podstawy opodatkowania,
● Zdarzenia pomniejszające podstawę opodatkowania,
● Rabaty, zwroty towarów i reklamacje,
● Zdarzenia powodujące zwiększenie podstawy opodatkowania – korekta zwiększająca w VAT
● Obniżenie podatku należnego po potwierdzeniu odbioru faktury korygującej – korekta zmniejszająca w VAT
● Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania – wyrok ETS w sprawie Kraft Foods Polska S.A.,
● Wysłanie faktury korygującej odbiorcy jako podstawa do korekty VAT należnego z tytułu faktury wystawionej w trybie art. 108 ustawy,
● Kaucja, barter a podstawa opodatkowania,
● Wartość rynkowa, cena nabycia, wytworzenia jako podstawa opodatkowania,
● Podstawa opodatkowania określona przez organ podatkowy,
● Sprzedaż za symboliczną złotówkę a podstawa opodatkowania w VAT.

4. Obowiązek podatkowy – terminy rozliczeń podatku należnego w VAT oraz stawki VAT w 2013 r. oraz po rewolucyjnych zmianach w 2014 r.
● Stawki w podatku VAT w obrocie krajowym i zakres stosowania,
● Obowiązek podatkowy w VAT – zasada ogólna,
● Dostawa towaru – obowiązek podatkowy z chwilą wydania towaru
● Wykonanie usługi a termin rozliczenia VAT,
● Faktura za usługi wystawiona przed ich wykonaniem w całości, nie rodzi obowiązku podatkowego,
● Upływ terminu płatności wyznacznikiem powstania obowiązku podatkowego,
● Dostawa mediów, usługi komunalne a termin rozliczenia,
● Usługa ciągła, częściowe wykonanie usług,
● Usługi remontowo-budowlane a terminy rozliczeń w VAT
● Najem, dzierżawa, leasing, ochrony, dozoru, stałej obsługi prawnej itp.,
● Zaliczka, przedpłata, zadatek, rata i kaucja,
● Zaliczka przedwcześnie udokumentowana a konsekwencje w VAT,
● Zaliczenie wadium na poczet ceny rodzi obowiązek podatkowy jak zapłata zadatku,
● Nieodpłatne przekazania, darowizny a termin opodatkowania,
● Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności i na próbę,
● Pożyczka i kredyt,
● Dotacje, subwencje i inne dopłaty,
● Sprzedaż towarów przez Internet,
● Obrót odpadami oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych,
● Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze – kontrowersje wokół art. 108 ustawy VAT,
● Anulowanie faktury niewprowadzonej do obrotu prawnego – nowe zasady wynikające z orzecznictwa
● Faktura wewnętrzna a art. 108 ust. 1 ustawy o VAT,
● Faktura pro-forma a obowiązek podatkowy
5. Podatnicy wygrywają w sądach – przegląd przydatnego orzecznictwa w ww. zakresie.


17 września 2013 (WTOREK) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min


1. Co jest dla podatnika podatkiem naliczonym – klasyfikacja transakcji w VAT pod kątem prawidłowości rozliczania zakupów
● Podatek naliczony – prawa i obowiązki podatnika, katalog zakupów i kosztów w działalności oraz zakazów ustawowych i wynikających z rozporządzeń wykonawczych,
● Prawo do odliczenia podatku jako efekt zasady neutralności VAT,
● Podatnicy wyłączeni z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego,
● Związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi,
● „Bezpośredni związek” podatku naliczonego i transakcji opodatkowanej w orzecznictwie ETS,
● Odliczenie proporcjonalne VAT od wydatków z tytułu emisji akcji podatnika,
● Warunkowość realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego,
● Odliczenie podatku w przypadku inwestycji zaniechanych w świetle orzecznictwa ETS,
● Odliczenie podatku od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika,
● Rejestracja podatnika a prawo do odliczenia podatku,
● Podatek naliczony od kosztów ogólnych postępowania upadłościowego a odliczenie VAT,
● Terminy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,
● Moment odliczenia podatku w przypadku nabycia towarów i usług w kraju oraz przedpłat,
● Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w unijnej dyrektywie oraz w ustawie o VAT,
● Termin realizacji prawa odliczenia podatku na gruncie VI dyrektywy – na tle orzeczenia ETS o do przedwczesnego odliczenia podatku,
● Ocena zgodności art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT z art. 17(1) VI dyrektywy dokonana przez sąd,
● Moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostaw i usług tzw. powszechnych (dostawa energii, gazu, usługi telekomunikacyjne, komunalne, itp.),
● Zakaz odliczenia podatku naliczonego z faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem lub wykonaniem usługi,
● Zawyżona stawka VAT na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego,
● Przypadki, kiedy odliczenie podatku naliczonego z faktury jest możliwe przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem lub wykonaniem usługi,
● Termin odliczenia podatku naliczonego z przedwcześnie wystawionej faktury,
● Termin odliczenia podatku z faktury zaliczkowej wystawionej i otrzymanej przed uiszczeniem zaliczki,
● Możliwość odliczenia niezadeklarowanego w terminie początkowym podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji – czyli czas, przez który można dokonywać odliczeń.

2. Wydatki, które nie dają podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego.
● Katalog wydatków niedających prawa do odliczenia podatku w dyrektywie 2006/112/WE,
● Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku w ustawie,
● Usługi noclegowe i gastronomiczne,
● Odliczenie VAT od usług cateringowych,
● Odliczenie podatku naliczonego na dzień utraty prawa do zwolnienia podmiotowego,
● Darowizna i nieodpłatne świadczenie usługi,
● Likwidacja zakazu odliczenia podatku z uwagi na niemożność zaliczenia wydatków na nabycie towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów,
● Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych na rzecz pracowników i ich rodzin wydatków sfinansowanych z ZFŚS,
● Wydatki na reprezentację a prawo do odliczenia,
● Dokonywanie po 1 maja 2004 roku zmian w katalogu wyłączeń prawa do odliczenia podatku na tle VI dyrektywy,
● Należyta staranność kupiecka w obrocie paliwami a prawo do odliczenia,
● Odliczenie podatku z nierzetelnych faktur – wyrok ETS w sprawach Mahagében kft i Dávid,
● Wykazanie braku należytej staranności kupieckiej przy korzystaniu z prawa do odliczenia ciąży na organie podatkowym,
● Nadużycie prawa przy umowie leasingu.


3. Zwrot VAT - Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym (różnicy podatku).
● Zasady rozliczania nadwyżki (różnicy) podatku naliczonego nad należnym w ustawie o VAT i dyrektywie,
● Przeniesienie różnicy podatku do rozliczenia na następny okres,
● Żądanie zwrotu różnicy podatków na rachunek bankowy – prawo ograniczone jedynie terminem zwrotu,
● Zasadniczy 60-dniowy termin zwrotu różnicy podatku,
● Zagadnienie weryfikacji zadeklarowanej kwoty zwrotu podatku i naliczania odsetek,
● Zwrot podatku przekazany na zabezpieczenie kredytu,
● Zwrot podatku naliczonego, który związany jest z czynnościami realizowanymi poza terytorium
Polski,
● Zwrot podatku w terminie 180 dni,
● Zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni,
● Zabezpieczenie majątkowe – forma, przyjęcie i odmowa,
● Zakaz uzależnienia zwrotu VAT od zapłaty kwoty z faktury należnej kontrahentowi,
● Rozliczenie kwoty zwrotu na inne należności np. podatek dochodowy a termin zwrotu.

4. Samochód w działalności gospodarczej a podatek VAT.
● Odliczanie podatku naliczonego od wydatków związanych z nabywaniem i używaniem samochodów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.,
● Zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z nabywaniem i używaniem samochodów w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku,
● Czasowe ograniczenia przez Polskę prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia i leasingu samochodów,
● Ograniczenie odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych,
● Zakaz odliczania – w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku – podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych, również do samochodów leasingowanych,
● Stosowanie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku wykorzystywania samochodów na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
● Odliczanie VAT od usług serwisowych najmowanych samochodów osobowych,
● Zakup paliwa do motocykla a odliczenie VAT ,
● Zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z nabywaniem i używaniem samochodów w okresie od 1 stycznia 2013 roku,
● Projekt ograniczeń w odliczaniu VAT związanych z eksploatacja samochodu na lata 2014-2018.

5. Podatek naliczony- Odliczanie częściowe i korekta.
● Zasady ustalenia kwoty podatku do odliczenia przy jednoczesnym realizowaniu czynności dających oraz niedających prawa do odliczenia,
● Wstępne określenie proporcji w trakcie roku podatkowego – licznik i mianownik w ułamku proporcji,
● Kiedy proporcja pozwala na odliczenie podatku w całości,
● Korekta rozliczenia podatku po zakończeniu roku – odnośnie towarów i usług niezaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
● Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zakończeniu roku podatkowego,
● Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia środka trwałego w przypadku jego sprzedaży w okresie 5 lat i 10 lat.

6. Podatnicy wygrywają w sądach – przegląd przydatnego orzecznictwa w ww. zakresie.4 października 2013 (PIĄTEK) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min


1. Ulga na złe długi – korekta wierzyciela i dłużnika – rewolucyjne zmiany w 2013 r.

● Ulga na złe długi, czyli rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności,
● Jak skutecznie skorzystać z ulgi na złe długi w 2013 r.?
● Jakie zasady stosujemy w korekcie podatku należnego- obowiązujące do 2012 r. czy od 2013 r.?
● Jakie warunki ustawowe należy spełnić do skorzystania z ulgi?
● Sposób dokonania korekty podatku należnego,
● Jak skorygować odliczony VAT z niezapłaconych faktur w 2013 r. ?
● Jakie warunki należy spełnić do zastosowania korekty podatku naliczonego?
● Terminy i zasady dokonania korekty podatku naliczonego
● Ponowna korekta po uregulowaniu należności
● Sankcje za niedokonanie korekty w terminie.

2. Mały podatnik rozliczający się metodą kasową.

● Metoda kasowa rozliczeń VAT od 2013 roku,
● Przekroczenie limitu obrotów w 2012 roku a status małego podatnika w 2013 roku,
● Uproszczone zasady rozliczeń VAT dla małych podatników,
● Obowiązkowy okres stosowania metody kasowej i możliwość rezygnacji,
● Prawa i obowiązki małego podatnika w VAT
● Zasady dokumentowania sprzedaży przy metodzie kasowej,
● Moment odliczania podatku naliczonego przez kontrahentów małych podatników stosujących metodę kasową.

3. Korygowanie sprzedaży i zakupu w obrocie krajowym.

● Zdarzenia losowe i postanowienia umowne – różne sposoby korygowania,
● Obowiązki i prawa sprzedawcy oraz kupującego,
● Korekta deklaracji w podatku, korekty zwiększające i zmniejszające podatek – zasady i terminy ewidencjonowania.
● Kiedy rozliczyć korektę zwiększającą i zmniejszająca podatek należny i naliczony w VAT-7,
● Korygowanie obrotu w orzecznictwie sądów krajowych, ETS oraz praktyce organów podatkowych.

4. Dokumentacja i ewidencja VAT oraz deklaracje VAT.

● Ewidencja VAT u podatnika VAT czynnego,
● Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku,
● Sankcja za niewywiązanie się przez podatnika zwolnionego podmiotowo z obowiązku rowadzenia dziennej ewidencji obrotów,
● Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego przedmiotowo od podatku,
● Ewidencja sprzedaży u podatników zwolnionych podmiotowo od VAT, wykonujących jedynie czynności zwolnione przedmiotowo, ewidencja u „podatników VAT czynnych”, ewidencja otrzymywanych i wysyłanych towarów do uszlachetniania,
● Zasady sporządzania deklaracji VAT i ich korekt.

5. FAKTURA VAT W ŚWIETLE ZMIAN 2013 i 2014 r.

● Obowiązek wystawiania faktur w ustawie o VAT ,
● Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze ,
● Określenie szczegółowych zasad wystawiania faktur oraz danych w nich zawartych,
● Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur VAT,
● Dane na fakturze VAT, faktura: elementy zasadnicze w art. 106 ustawy ,
● Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru NIP na fakturze,
● Refakturowanie w świetle orzecznictwa sądów krajowych i ETS
● Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze,
● Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a nie zamieszkania podatnika będącego osób fizycznych,
● Umieszczanie symbolu PKWiU na fakturach,
● Faktura przy różnych stawkach VAT, faktura VAT – wartość poszczególnych towarów,
● Faktura dokumentująca sprzedaż paliw silnikowych benzynowych
● Numeracja faktur,
● Data sprzedaży, data wystawienia faktury,
● Sprzedaż towarów o charakterze ciągłym,
● Kiedy faktury VAT wystawia się nie później niż z chwilę powstania obowiązku podatkowego, moment powstania obowiązku podatkowego a fakturowanie w przypadku robót budowlanych
● Rabat na fakturze,
● Brak obowiązku podpisu sprzedawcy i odbiorcy na fakturze,
● Wymóg wykazywania podatku w złotych,
● Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych
● Kurs waluty na fakturze korygującej,
● Pieczątka sprzedawcy na fakturze,
● Słowa „oryginał-kopia”, adnotacje na fakturze,
● Faktura przy zaliczce, faktury zaliczki, dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
● Przesyłanie faktur drogą tradycyjną i elektroniczną, zasady odliczania podatku naliczonego z faktur elektronicznych i papierowych
● Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe w związku z fakturowaniem
● Deklaracje podatkowe oraz zasady ich wypełniania – obowiązki podatnika VAT

6. Przegląd kontrowersyjnego orzecznictwa sądów krajowych i ETS w zakresie fakturowania, dokumentowania, refakturowania i anulowania faktur. 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

„Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy” (wykład + ćwiczenia)
01/01/2018
article thumbnail

  Szkolenie które odbędzie się 6 kwietnia 2018 (piatek) od godz. 9:00 do ok. 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu. Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu  [ ... ]


„Rozliczanie eksportu i importu w ujęciu prawa celnego i podatkowego w kontekście ustawy VAT i przepisów celnych
01/01/2018
article thumbnail

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o konieczności zmiany daty szkolenia z 12 kwietnia 2018 r. na 10 maja 2018 r. (czwartek). Osoby, które przesłały kartę zgłoszenia uprzejmie prosimy o [ ... ]


home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 intermedialna.pl