Informacja

Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Doradca 2 2017

W poprzednich wydaniach „Doradcy” dużo miejsca poświęciliśmy zmianom w przepisach, a zwłaszcza kolejnej nowelizacji VAT i nowym obowiązkom dotyczącym JPK VAT, które nadal budzą wiele wąt [ ... ]


Doradca 1 2017

Szanowni Czytelnicy, zapraszając do lektury pierwszego w tym roku wydania kwartalnika „Doradca”, pragniemy Państwu zasygnalizować ważne zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązy [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

"Umowy zlecenia 2017 rok. Nowe przepisy o zatrudnieniu terminowym. Czas pracy - zmiany przepisów, planowanie i rozliczanie"

Szkolenie "Umowy zlecenia 2017 rok. Nowe przepisy o zatrudnieniu terminowym. Czas
pracy - zmiany przepisów, planowanie i rozliczanie", które odbędzie się 26 kwietnia 2017 (środa) w godz. 9:00-14:00 w Centrum
Konferencyjnym ADAM'S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Dropko - specjalista z zakresu prawa
pracy, doświadczony praktyk, na co dzień rozstrzygający problemy z
tej tematyki.

PROGRAM :

I. Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r.:
1. minimalna stawka godzinowa a minimalne wynagrodzenia za pracę?
2. stawka godzinowa przy umowie cywilnoprawnej w 2017 r.?
3. jakie umowy cywilnoprawne będą wyłączone od zastosowania stawki
minimalnej?
4. podmioty będące adresatami nowych przepisów
5. sposób wynagradzania ustalony przez strony a obowiązek stosowania
minimalnej stawki godzinowej?
6. termin wymagalności świadczenia przy umowie zlecenia zawartej na czas
dłuższy niż miesiąc
7. nie terminowa wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki
godzinowej?
8. wykonywanie umowy cywilnoprawnej jest przez kilka osób lub powierzenie
ich wykonania osobie trzeciej. Komu wypłacać wynagrodzenie ?
9. potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi
10. nowe przepisy a stare umowy.
11. nowe uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie
egzekwowania nowych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
12. w jaki sposób będzie można zakwestionować rozstrzygnięcie PIP?
13. odpowiedzialność za naruszanie przepisów ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu.

II. Umowy terminowe
1. Nowe zasady terminowego zatrudniania - geneza zmian
2. Nowe zasady limitowania umów na czas określony
3. Maksymalny czas trwania umowy o pracę zawartej na czas określony
4. Czy możliwe jest zawarcie umowy terminowej na okres dłuższy niż 33
miesiące ?
5. Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych
6. Do jakich umów terminowych nie będą miały zastosowanie nowe przepisy ?
7. Co z umowami o pracę zawartymi na czas określony trwającymi w dniu
wejścia w życie nowych przepisów ?
8. Wydawanie świadectw pracy potwierdzających okres zatrudnienia na
podstawie umów terminowych

III. Planowanie i rozliczanie czasu pracy

1. Obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
2. Okres, na który należy tworzyć rozkład czasu pracy oraz jego forma
3. Odstępstwa od obowiązku tworzenia rozkładu czasu pracy
4. Zmiana harmonogramu czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
5. Archiwizacja harmonogramów czasu pracy
6. Po co tworzyć harmonogram ?
7. O czym należy pamiętać, opracowując harmonogram?
8. Odpoczynki pracownicze
- odpoczynek dobowy i równoważny odpoczynek dobowy
- odpoczynek tygodniowy (regularny i skrócony).
9. Okresy aktywności zawodowej pracownika i ich wpływ na odpoczynki
pracownicze
10. Szkolenia, narady, konferencje w trakcie obowiązującego pracownika
rozkładu czasu pracy oraz
w dniach wolnych od pracy
11. Jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej ?

IV. Godziny nadliczbowe

1. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

- refundacja naturalna - zasady udzielania
czasu wolnego

- refundacja finansowa - zasady ustalania
normalnego wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych i dodatku za
pracę w godzinach nadliczbowych

- pora nocna i jej wpływ na pracę w
godzinach nadliczbowych

2. Godziny nadliczbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy.

V. Czas pracy po ostatnich zmianach 23 sierpnia 2013r.

1. Nowe zasady odpracowywania wyjść prywatnych (omówienie regulacji
dotychczasowych i
obecnych

2. Różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy omówienie ruchomego
systemu czasu pracy

3. Rozliczanie czasu pracy przy nierównomiernym rozłożeniu czasu pracy w
okresie rozliczeniowym

4. Zakres stosowania przerywanego czasu pracy

5. Dopuszczalność stosowania przedłużonego do 12 miesięcy okresu
rozliczeniowego czasu pracy

6. Dwukrotne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie roboczej po 23 sierpnia
2013r.

7. Wynagrodzenie pracownika przy nierównomiernym rozłożeniu czasu pracy w
okresie
rozliczeniowym

8. Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia
pracy po wprowadzonych zmianach

9. Najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie
interpretacji przepisów
o czasie pracy po 23 sierpnia 2013r.

* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia
opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00
zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym
potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy
je przesłać najpóźniej 7 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla
Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty
zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub
faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie
skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Cena za szkolenie obejmuje
pakiet kawowy oraz materiały w formie elektronicznej wysłane przed terminem
wykładu. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat
potwierdzający ich udział.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

Podatek od towarów i usług - omówienie wybranych zagadnień przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r. oraz projektowanej na 2018 r. nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej tzw. podzieloną płatność
17/11/2017
article thumbnail

Szkolenie które odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa) (godziny zostaną podane później)    w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan Krzyszto [ ... ]


Podsumowanie zmian w podatkach na 2018 rok
17/11/2017
article thumbnail

Szkolenie które odbędą się 20 stycznia 2018 (sobota) godz. 9:00 – 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan  Krzysztof Budasz – doradca [ ... ]


Podatek VAT 2017 – Sprzedaż w obrocie zagranicznym
28/08/2017
article thumbnail

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 14 listopada 2017 (wtorek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pa [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2016 Realizacja: intermedialna.pl