Informacja

Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Doradca 2 2017

W poprzednich wydaniach „Doradcy” dużo miejsca poświęciliśmy zmianom w przepisach, a zwłaszcza kolejnej nowelizacji VAT i nowym obowiązkom dotyczącym JPK VAT, które nadal budzą wiele wąt [ ... ]


Doradca 1 2017

Szanowni Czytelnicy, zapraszając do lektury pierwszego w tym roku wydania kwartalnika „Doradca”, pragniemy Państwu zasygnalizować ważne zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązy [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Podatek VAT 2017 – Sprzedaż w obrocie zagranicznym

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 14 listopada 2017 (wtorek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

Szkolenie przeprowadzane w formie warsztatów nie jest prowadzone od podstaw, a zatem osoby początkujące powinny wybrać kurs 4 modułowy weekendowy.

CEL SZKOLENIA: Sprzedaż dla kontrahentów zagranicznych jest premiowana w obrocie preferencyjną, - zerową lub nie podlegającą stawką VAT. Jest to jeden z najbardziej ulubionych obszarów kontroli organów podatkowych. Coraz częściej zmieniają się wytyczne US i MF odnośnie dowodów, jakie powinien posiadać podatnik, w celu udowodnienia, że przysługuje mu stawka 0%. Warto zapoznać się z nowymi na 2017 r. wytycznymi, które wykreowała linia orzecznicza polskich sądów oraz orzecznictwo ETS.

PROGRAM :

1. Sprzedaż towarów do kontrahentów unijnych – warsztaty praktyczne

- zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT

- przemieszczanie towarów po krajach UE

- data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT

- problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych

- terminy wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż do UE

- ustalanie ceny transakcji – podstawa opodatkowania

- rozliczanie i dokumentowanie korekt sprzedaży do kontrahentów UE

- stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta

- reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

- obniżenie ceny, wymiana towaru na niewadliwy, ● naprawa towarów, zwrot wywiezionego towaru

- braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej

- kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT

- nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości

- sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE

- transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi

- TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE w sprzedaży

2. Eksport towarów do kontrahentów zagranicznych – warsztaty praktyczne

- poprawna kwalifikacja transakcji - kalkulacja ceny transakcji towarowych w transakcjach zagranicznych

- rozróżnienie transakcji: WDT - eksport,

- stawka 0% VAT w eksporcie - konsekwencje finansowe w firmie

- warunki dostawy INCOTERMS a stawka 0% w eksporcie

- dokumentacja potwierdzająca eksport towarów

- FAKTURA VAT w rozliczeniach zagranicznych - obowiązkowe elementy w dokumentacji

- termin zakończenia transakcji - wpływ na opodatkowanie i wartość realną transakcji

- dane sprzedawcy i kupującego wymagane do przeprowadzenia transakcji i ich wpływ na cenę sprzedawanego i kupowanego towaru,

- rozliczanie zaliczek w eksporcie towarów

- korygowanie eksportu towarów

- usługi pomocnicze do eksportu towarów – rozliczanie, dokumentowanie

3. Dostawa towarów poza terytorium kraju – kontrowersje poz. 11 w VAT-7 w ujęciu praktycznym

- jakie dostawy towarów stanowią dostawę dla której podatnikiem jest nabywca

- dostawa z montażem – zasady rozliczania i dokumentowania

- fakturowanie dostawy dla której podatnikiem jest nabywca

- termin rozliczania dostawy nie podlegającej opodatkowaniu na terytorium PL

- zaliczki w dostawie towarów poza terytorium polski

- rozliczenie transakcji niepodlegających opodatkowaniu w deklaracjach podatkowych

4. Świadczenie usług zagranicznych – zasady rozliczania (warsztaty praktyczne)

- zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi niepodlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych

- problematyka rejestracji do systemu VIES – obowiązki podatnika VAT

- dokumentacja usług zagranicznych

- podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,

- pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług

- pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania, pojęcie zwykłego miejsca pobytu

- stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

- miejsce świadczenia a miejsce opodatkowania

- zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

- szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników

- usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

- moment powstania obowiązku podatkowego

5. WAŻNE ! Podobieństwa i różnice – porównanie rozliczania sprzedaży zagranicznej

- terminy rozliczania – obowiązek podatkowy

- kursy walut

- rozliczanie zaliczek

- dokumentowanie transakcji dla kontrahenta

- sposób dokumentowania i ewidencjonowania w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

Podatek od towarów i usług - omówienie wybranych zagadnień przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r. oraz projektowanej na 2018 r. nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej tzw. podzieloną płatność
17/11/2017
article thumbnail

Szkolenie które odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa) (godziny zostaną podane później)    w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan Krzyszto [ ... ]


Podsumowanie zmian w podatkach na 2018 rok
17/11/2017
article thumbnail

Szkolenie które odbędą się 20 stycznia 2018 (sobota) godz. 9:00 – 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan  Krzysztof Budasz – doradca [ ... ]


Podatek VAT 2017 – Sprzedaż w obrocie zagranicznym
28/08/2017
article thumbnail

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 14 listopada 2017 (wtorek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pa [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2016 Realizacja: intermedialna.pl