Informacja

Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Doradca 2 2017

W poprzednich wydaniach „Doradcy” dużo miejsca poświęciliśmy zmianom w przepisach, a zwłaszcza kolejnej nowelizacji VAT i nowym obowiązkom dotyczącym JPK VAT, które nadal budzą wiele wąt [ ... ]


Doradca 1 2017

Szanowni Czytelnicy, zapraszając do lektury pierwszego w tym roku wydania kwartalnika „Doradca”, pragniemy Państwu zasygnalizować ważne zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązy [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Kurs „SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W 2017 R.”

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe
zaprasza na 4-dniowy kurs:

„SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W 2017 R.”

 

BRAK MIEJSC

 

 

Celem 4-dniowego kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z krajami UE i krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Handel wewnątrzwspólnotowy od wielu lat nie schodzi z pierwszych miejsc na liście wytycznych do kontroli Ministra Finansów. Specyfika szkolenia polega na założeniu, że jego uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu podatku VAT w transakcjach zagranicznych i oczekują przystępnego wprowadzenia do tej specjalistycznej dziedziny prawa podatkowego. Kurs umożliwia również zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem rozliczania kłopotliwych transakcji zagranicznych w oparciu o wytyczne organów podatkowych.
Program kursu uwzględnia zmiany w przepisach podatkowych VAT obowiązujące w 2017 roku.

Korzyści dla uczestników:
● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,
● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach zagranicznych towarowych i usługowych,
● ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami UE,
● zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,
● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku w obszarze handlu zagranicznego.

Profil uczestnika: każdy, kto zamierza zyskać nową specjalizację podatkową, dla każdego, kto w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych, szczególnie unijnych, dla osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, oraz dla wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze pracy zawodowej i zamierzają uzyskać nowe, cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy.

Kurs poprowadzi Pani LUIZA PIEPRZYK - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

Terminy zajęć w godzinach 8:30 – 14:45 (6 h 15 min):

28 stycznia (sobota); 29 stycznia 2017 r. (niedziela);
04 lutego (sobota); 05 lutego 2017 r. (niedziela)

Miejsce szkolenia : DA ADAM’S, ul. Matejki 62 w Poznaniu

Cena obejmuje : materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, zaświadczenie o odbyciu kursu.

Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.

PROGRAM

„Podatek VAT – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2017 r.”28 stycznia 2017 (sobota) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 1 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i
odróżniania tej transakcji od sprzedaży krajowej, wysyłkowej i eksportu towarów. Naszym
głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania oraz
warunków zastosowania stawki 0% VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej
elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość
dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części
ćwiczeniowej.

1. 1. Rodzaje transakcji – rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów a eksportem towarów i sprzedażą wysyłkową
2. Zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT
3. Czynności związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i zasady ich opodatkowania:
czynności opodatkowane za zasadach WDT,
przemieszczenia towarów po krajach UE
przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami podatnika
czynności wyłączone z WDT
4. Data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT
5. Problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
6. Ustalenie ceny transakcji – podstawa opodatkowania
7. Warunki zastosowania stawki 0% VAT
● ujęcie WDT rozliczających się miesięcznie i kwartalnie
● wpływ na stawkę VAT terminu otrzymania dokumentów w WDT
● zasady dokonania korekty w przypadku opóźnienia i braków w dokumentacji w WDT
● rozliczenie korekt w VAT-7 oraz VAT-UE
8. Stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta
9. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
● dowody dokumentujące wywóz towaru otrzymane od przewoźnika
● dowody dokumentujące wywóz dokonany przez nabywcę lub dostawcę
● dokumentowanie WDT – uchwała NAS
● dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0%
● cząstkowe fakturowanie elementów składowych ceny w wewnątrzwspólnotowej dostawie
● faktura korygująca w WDT
● dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% VAT w WDT
● metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentacji w WDT
10. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
● obniżenie ceny
● wymiana towaru na niewadliwy
● naprawa towarów
● zwrot wywiezionego towaru
● braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspolnotowej
● kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT
11. Nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości
12. Usługi związane bezpośrednio z WDT
13. Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski
● stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zmiany przepisów od XII 2008
14. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE
15. Transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi.29 stycznia 2017 (niedziela) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 2 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odróżniania tej transakcji od zakupu krajowego, importu towarów oraz dostawy dla której
podatnikiem jest nabywca . Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego
rozliczania i dokumentowania WNT w VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny,
jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne.
Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części ćwiczeniowej.

1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów
2. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
3. Limit wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
4. Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania WNT
5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT
6. Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
7. Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnatrzwspólnotowym i wyłączonych
● czynności zrównane z nabyciem wewnatrzwspólnotowym i ich dokumentacja
● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika
● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu wykonania na nich usługi
● przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL
● przekroczenie 30 dni na wywóz towaru i konsekwencje w rozliczeniu WNT
8. Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE:
● darowizna z kraju UE a WNT
● nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy
9. Rozliczenie WNT – obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
● zaliczka w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
● faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki
● faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki
10. Podstawa opodatkowania w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania
● inne należności a podstawa opodatkowania
● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a koszty transportu
● WNT a podatek VAT zapłacony za granicą
● rabaty a podstawa opodatkowania WNT
● upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania
● brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania
● import usług transportowych a WNT
11. Dokumentowanie WNT
● faktura wewnętrzna, puste faktury w WNT, korekty WNT
● rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
12. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
● rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych
● zwrot i wymiana towarów
● naprawa towarów w związku z reklamacją
● nadwyżki, niedobory w ramach WNT
● nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego
13. Przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów
14. Braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego
15. Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT
16. Paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE04 lutego 2017 (sobota) – 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 3 – Transakcje łańcuchowe, prawa i obowiązki podatnika VAT UE

Na przykładach praktycznych poprzez rozwiązywanie kazusów uczymy się prawidłowego
rozliczania transakcji trójstronnych oraz tzw. łańcuchowych na bazie różnych warunków
dostawy. Na podstawie przykładowych wezwań z organów podatkowych uczymy się
prawidłowo redagować odpowiedzi na wezwania zarzucające nam rozbieżności w transakcjach unijnych. Poznamy też specyfikę kontroli krzyżowych zagranicznych pod kątem na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej czyli poznamy prawa i obowiązki podatnika VATUE itp. – ten moduł, to przede wszystkim zajęcia praktyczne.

1. Transakcje wielostronne
● szczególna procedura dla transakcji trójstronnych
● rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty,
● rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE,
● przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi
● sprzedaż towarów w składzie celnym
● wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE
● wywóz zagranicę towaru sprowadzonego do składu celnego
● sprzedaż towaru ze składu celnego a eksport towarów
● rola wolnych obszarów celnych (WOC) w dostawie towaru
● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca
2. Magazyny konsygnacyjne
● pojęcie magazynów konsygnacyjnych
● warunki rozliczenia WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny
● obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego
● przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju
● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w innym kraju
● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w Polsce
3. Środki transportu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
● pojęcie nowego środka transportu
● wewnątrzwspólnotowe nabycie NŚT
● zakup używanych środków transportu z innego kraju UE
● rozliczanie nabycia samochodu
● nabycie środków transportu przez osobę fizyczną
● wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
● rozliczanie dostawy NŚT – wniosek o zwrot VAT
● zasady rozliczania i dokumentowania dostawy NŚT
4. Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnatrzwspólnotowych
● rejestracja podatnika VAT UE
● informacje podsumowujące VAT UE miesięczne i kwartalne
● ewidencje VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
● najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z UE – co weryfikują organy podatkowe
● konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.
● wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.
● sporadyczne zakupy od kontrahentów (podatników VAT i nie tylko) z krajów UE – problemy dokumentowania i ewidencjonowania.05 lutego 2017 (niedziela) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 minMODUŁ 4 – Usługi w obrocie zagranicznym

Uczymy się prawidłowej kwalifikacji usług zagranicznych, których ustawodawca w większości
zasad rozliczeń nie dzieli na kraje UE oraz kraje trzecie. Podstawą jest umiejętność
rozpoznania transakcji pod kąte, czy jest to świadczenie poza opodatkowaniem w Polsce.
Najważniejszą częścią tego modułu będzie umiejętność poprawnego rozliczania i dokumentowania usług pod kątem wymogów jakie stawiają nam organy podatkowe,
których nauczymy się na bazie praktycznie rozwiązywanych kazusów itp.

Usługi zagraniczne
1. Zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi niepodlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych
2. Zasady rozliczania usług zagranicznych
● dokumentacja usług zagranicznych
● podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,
● pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług
● pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania
● pojęcie zwykłego miejsca pobytu
● stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
● identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury świadczenia
3. Usługi świadczone na rzecz podatników
● zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników
● szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników
● usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
● moment powstania obowiązku podatkowego
4. Import usług
● pojęcie importu usług
● zmiany definicji po nowelizacji w 2011 r.
● odliczenie VAT z tytułu importu usług
● import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT
● import usług a zwolnienie podmiotowe
● reklamacje w imporcie usług
● faktura wewnętrzna w imporcie usług
● moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
● termin rozliczania usług – obowiązek podatkowy
● import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju
● usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru
5. Usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT.
6. Pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.
7. Rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011 – zmiany od 1 lipca 2011 r.
● hierarchia aktów prawnych obowiązujących polskiego podatnika
● podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika
● podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji
● podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji
● usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania
● siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT
● stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu - wpływ na sposób opodatkowania VAT
● stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT
● usługi i towary nabywane ze stałego miejsca prowadzenia działalności – opodatkowanie VAT
● zmiany rozporządzeń unijnych dotyczących wymiany informacji o VAT
8. Zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług
● usługi związane z nieruchomościami
● świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki oraz szkoleniowych
● usługi pośrednictwa
● usługi wynajmu
● usługi niematerialne
● usługi na rzeczach ruchomych
● przerób uszlachetniający
● usługi transportowe i pomocnicze do usług transportowych
● usługi restauracyjne i cateringowe
● usługi turystyczne
9. Dokumentowanie, ewidencjonowanie świadczenia usług i importu usług

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

Podatek od towarów i usług - omówienie wybranych zagadnień przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r. oraz projektowanej na 2018 r. nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej tzw. podzieloną płatność
17/11/2017
article thumbnail

Szkolenie które odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa) (godziny zostaną podane później)    w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan Krzyszto [ ... ]


Podsumowanie zmian w podatkach na 2018 rok
17/11/2017
article thumbnail

Szkolenie które odbędą się 20 stycznia 2018 (sobota) godz. 9:00 – 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan  Krzysztof Budasz – doradca [ ... ]


Podatek VAT 2017 – Sprzedaż w obrocie zagranicznym
28/08/2017
article thumbnail

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 14 listopada 2017 (wtorek) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pa [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2016 Realizacja: intermedialna.pl